Bảo trì phong ngừa là gì? (Preventive Maintenance )

 

Bảo trì phòng ngừa (Preventive maintenance ) còn gọi là bảo chì có kế hoạch hoặc bảo trì dự phòng hay là bảo trì chủ động nhằm kiểm soát chu kỳ xuống cấp và hư hỏng theo vòng đời của thiết bị, thực chất mỗi thiết bị đều có tuổi thọ nhất định mà chúng ta đều muốn thay thế chúng đúng thời điểm cuối cùng của chu kỳ  của thiết bị để đảm bảo dây chuyền,  máy và  thiết bị hoạt động liên tục tức là độ tin cậy của máy là cao nhất.

Khái niệm về bảo chì phòng ngừa (Planned maintenance) đươc áp dụng tại Mỹ và các nước tây âu từ những thập niên 50-60. Bảo trì chủ đông được thực hiện bởi một nhóm, một phòng hay một công ty dịch vụ bên ngoài được trang bị công cụ dụng cụ chuyên biệt cho mục đích bảo trì riêng nhằm hướng đến chuyên môn hóa ở mức cao nhất và chuyên nghiệp nhất.


Bảo trì có kế hoạch bao gồm tất cả các hoạt động bảo trì sửa chữa (Corrective maintenance), bảo trì định kỳ (Routine maintenance) hay bảo trì chuẩn đoán (Condition based maintenance).