Tổng quan phần mềm quản lý bảo trì thiết bị

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị (Computerized maintenance management system-CMMS), còn được gọi là hệ thống thông tin quản lý bảo trì thiết bị bằng máy tính (Computerized maintenance management information system-CMMIS), là một gói phần mềm duy trì một cơ sở dữ liệu thông tin về các hoạt động bảo trì của một tổ chức bao gồm những tài sản như nhà xưởng, máy, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng,  kho bãi trên máy tính và nhân lực cho sửa chữa và bảo trì. Thông tin này nhằm giúp nhân viên bảo trì thực hiện công việc của họ hiệu quả hơn (ví dụ, xác định những máy nào cần bảo trì và phụ tùng, dụng cụ sử dụng và nhân lực yêu cầu cho công việc bảo trì) và giúp quản lý đưa ra các quyết định sáng suốt (ví dụ, tính toán chi phí sửa chữa hỏng máy so với bảo dưỡng dự phòng cho mỗi máy, có thể dẫn đến việc phân bổ nguồn lực tốt hơn). Dữ liệu của phần mềm quản lý bảo trì cũng có thể được sử dụng để xác minh việc tuân thủ quy định quản lý phụ tùng, quy trình sửa chữa (Corrective Maintenance), quy trình bảo trì phòng ngừa (Preventive Maintenance), quy trình sử lý sự cố (Break down Maintenance).

Các gói CMMS có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào phải thực hiện bảo trì thiết bị và quản lý tài sản. Một số sản phẩm của CMMS tập trung vào các ngành cụ thể (ví dụ như công nghiệp, công trình công cộng, vận tải hậu cần và dịch vụ). Các sản phẩm khác nhằm mục đích tổng quát hơn.

Gói CMMS có thể tạo ra các báo cáo trạng thái và tài liệu cho biết chi tiết hoặc tóm tắt các hoạt động bảo trì. Các gói tinh vi hơn, các cơ sở phân tích nhiều hơn có sẵn.

Nhiều gói phần mềm CMMS có thể là web-based hoặc cloud-base, có nghĩa là chúng được lưu trữ bởi công ty bán sản phẩm trên một máy chủ bên ngoài, hoặc dựa trên mạng LAN, có nghĩa là công ty mua phần mềm lưu trữ các sản phẩm trên máy chủ của riêng mình. Với việc công nghệ di động phát triển như hiện nay, phần mềm bảo trì thiết bị được viết trên hệ điều hành iOS and Android dưới dang app nên việc kiểm soát và thực thi bảo trì cho phép người dùng mọi lúc mọi nơi và giảm đến 90% thủ tục giấy tờ.
 • Bắt đầu với ứng dụng cơ bản và sau đó bạn có thể thêm mô-đun mở rộng. Bạn có thể chỉ sử dụng các tính năng bạn cần.
 • Được phát triển bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất. NET và MVC với công cụ tìm kiếm mới, mạnh mẽ và hiệu quả hơn, để tạo điều kiện nghiên cứu thông tin dễ dàng. Có thể  tích hợp, đồng bộ hóa với các phần mềm khác như SAP, Oracal, Engica ...
 • An toàn sử dụng cho mỗi người dùng.
 • Giao diện có thể được sử dụng trong các ngôn ngữ khác nhau mà không cần thoát khỏi ứng dụng.
 • Cấu hình thông minh và linh hoạt hơn để đáp ứng nhu cầu của từng công ty.
 • Khả năng in và xuất tất cả các thông tin sang Excel, PDF, và các phần mở rộng khác.

Một số tính năng của phần mềm quản lý bảo trì

CÁCH MUA PHẦN MỀM BẢO TRÌ THIẾT BỊ

alt
BẢN QUYỀN/MÁY CHỦ
 • Máy chủ riêng
 • Cơ sở dữ liệu SQL
 • Không giới hạn thiết bị
 • Không giới hạn băng thông
 • Bảo trì toàn diện
 • Yêu cầu bảo trì
 • Kiểm soát tồn kho
 • Kiểm soát mua hàng
 • Thông báo quy trình làm việc
 • Truy cập web và di động
alt
 PHẦN MỀM DỊCH VỤ
 • Phần mềm dich vụ (SaaS)
 • Một phút cho cài đặt
 • Tùy biến, tương tác bằng bảng điều khiển 
 • Nhập danh sách thiết bị... từ Exel
 • Kéo và thả lịch
 • Yêu cầu bảo trì
 • Theo dõi phụ tùng và vật tư
 • Bảo trì toàn diện
 • Thông báo quy trình làm việc
 • Truy cập di động, mọi lúc, mọi nơi