Thân thiện với người dùng
Nhanh chóng và dễ dàng thực hiện và dễ truy cập (để bảo trì, sản xuất, lưu trữ, quản lý cấp cao ...)
Hỗ trợ kỹ thuật
100% đội ngũ nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp / trợ giúp từ xa, đạt được mức độ hài lòng gần 90% trong thời gian đáp ứng, thân thiện và hiệu quả (ISO 9001: 2008)
Kinh nghiệm
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì công nghiệp tại các nhà máy quy mô lớn và nhỏ ở hàng chục ngành công nghiệp khác nhau

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

TOPMAINT cung cấp một phần mềm được sử dụng bởi hàng chục công ty bảo trì các dịch vụ: các dịch vụ bảo trì cho các tòa nhà, bảo trì công nghiệp, các xưởng bảo dưỡng chuyên dụng (bảo trì máy bay), các cửa hàng sửa chữa các loại.
Những đặc điểm chính
 • Quản lý sửa chưa thiết bị, thông số kỹ thuật và tại liệu của khách hàng
 • Quản lý thiết bị bảo trì định kỳ cho khách hàng
 • Lập kế hoạch với cảnh báo tự động, sử dụng lịch kéo và thả
 • Yêu cầu bảo trì (do khách hàng thực hiện) đã đáp ứng với Lệnh sủa chữa (bảo trì khắc phục) với phản hồi liên tục về tình trạng yêu cầu
 • Lịch sử bảo dưỡng toàn bộ (theo thiết bị, theo vị trí, trung tâm chi phí, vv)
 • Phân tích và báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để trình khách hàng
 • Các chỉ số bảo trì (MTTR, MTBF, MWT, ...) và KPI được tùy chỉnh bởi người dùng
 • Truy cập WEB, thiết bị di động cho:
  • Kỹ thuật viên dễ dàng báo cáo công việc đã làm, do người quản lý giao
  • Các khách hàng để tham khảo thông tin riêng của họ được ghi lại trong phần mềm
Main Advantages

  O Topmaint allows maintenance managers:

 • To save a lot of time with quick access to all the information of its customers’ equipment in each of its facilities: datasheets, documentation, planned work, maintenance history, parts used, etc.
 • The timely planning of maintenance work and thus increase the availability of its customers’ equipment and increase the productivity of their maintenance teams on the ground
 • To quickly respond to maintenance requests by customers and ensure that response times are measured and are within what was contracted with the client (SLAs);
 • To accumulate maintenance history and produce information that allows the customer himself to make better technical decisions that reduce their costs and increase equipment efficiency in facilities
 • To produce monthly or quarterly reports that add value: providing analysis, indicators, trends and suggestions for improvement to the customer
 • The timely planning of parts necessary for maintenance, ensuring their availability in stock and automatic alerts should more need to be bought, avoiding delays in work due to stock shortages

WORLDWIDE COMPANIES TRUST TOPMAINT SOFTWARE

All of SG Services’ technical information and all information on maintenance jobs carried out at our clients is recorded in CMMS. The system is very easy to use and simple to manage
Antonio Castillo
CMMS HELPDESK, S.G.SERVICES - ANGOLA
Since Topmaint’s implementation that this tool has been an excellent tool to support the maintenance management of our client’s ships. Without this software, we wouldn’t have reached today’s high levels of operability
António Santos
Superintendent, SCMA - SOCIEDADE
PORTUGUESA DE CONSULTORES MARÍTIMOS
Overall, the software is really good and easy to use. We had very good on site support from Topmaint’s Consultants, they are very competent, they know the system very well and know exactly what they are doing
Simon Beck
Business Development Manager, S.G.SERVICES - ANGOLA